Etiket Arsivleri

CHARINDEX Fonksiyonu

CHARINDEX fonksiyonu ile bir string türündeki veri içinde istediğimiz bir string verinin (bir karakter olabilir, birden fazla karakter olabilir) başladığı noktayı tespit edebiliriz. Örneğin e-mailleri tutan bir alanınız mevcut, burada @ işareti öncesi ve sonrasını belirlemede kullanabilirsiniz. Bunun gibi bir çok alanda CHARINDEX kullanılır. Kullanımı oldukça basittir. Örnekler üzerinden gidelim : Person.Person tablosunda FirstName ve LastNamealanında a ve A harfinin …

Daha Fazlasi

RTRIM ve LTRIM Fonksiyonları

String bir veride, başındaki ve sonundaki boşlukları temizlemek diğer bir deyişle sağındaki ve solundaki boşlukları temizlemek için RTRIM ve LTRIM fonksiyonları kullanılır. RTRIM string verinin sonundaki yani sağındaki boşlukları temizler. LTRIM ise string bir verinin solundaki yanı başındaki boşlukları temizler. Kullanımı oldukça basittir. RTRIM string LTRIM string Örnek olarak ben bir tablo yaptım ve bu tablomda CalisanID, Ad ve Soyad …

Daha Fazlasi