Etiket Arsivleri

LEN ve DATALENGTH Fonksiyonları

LEN fonksiyonu ile string bir verinin karakter sayısını elde edebiliriz. Birde LEN ile çok karıştırılan DATALENGTH fonksiyonu vardır. Bu fonksiyon aslında string bir verinin byte sayısını döndürür. Yani veri uzunluğunun byte olarak ölçülmesi ile alakalıdır. Bu ikisi zaman zaman birbirinin yerine kullanılırlar ancak CHAR ve VARCHAR tipindeki string verilerde aynı sonuçları dönerken, NCHAR ve NVARCHAR tipindeki string verilerde aynı sonuçları …

Daha Fazlasi

SQL String Fonksiyonları

String fonksiyonlar numerik ifadeler yerine literal yani string ifadeler için kullanılırlar. Kısaca değineyim : UPPER : Verilen ifadenin tamamen büyük harfle gösterilmesini sağlar. LOWER : Verilen ifadenin tamamen küçük harfle gösterilmesini sağlar. Örnek olarak Northwind veritabanında Employees tablosundan FirstName kolonu tamamen küçük harfler ile LastName kolonu ise tamamen büyük harflerle yazılsın, bunun için SQL sorgumuz : LTRIM : Bu fonksyion …

Daha Fazlasi