Etiket Arsivleri

FORMAT Fonksiyonu

FORMAT fonksiyonu SQL’de tarih şeklinde yani DATE türünde girilen bir veriyi string formata çevirmek için kullanılabileceği gibi aynı zamanda tarih formatının belirlenmesi için de kullanılır. Tarih formatı derken ne demek istiyorum. Aslında şu, bilenler bilir ingiliz sisteminde tarihler yazılırken önce ay sonra gün sonra yıl yazılır. Bizim ülkemiz de ise tarihler yazılırken önce gün sonra ay daha sonra da yıl …

Daha Fazlasi

DAY,MONTH ve YEAR Fonksiyonları

DAY,MONTH ve YEAR fonksiyonları DATEPART fonksiyonu gibi çalışmaktadır. Syntax olarak kullanımı : DAY(tarihverisi) MONTH(tarihverisi) YEAR(tarihverisi) Şimdi örnekleyeyim. AdventureWorks veritabanı üzerinde çalışıyorum. Sorgumda Sales.SalesOrderHeader tablosunda SalesOrderID alanı 43659,43714,43789,60656,60621 şeklinde olan satırların OrderDate kolonunu ve bu kolona göre sipariş yılı, yılın kaçıncı ayı olduğunu ve ayın kaçıncı günü olduğunu listeledim.

Daha Fazlasi

DATENAME ve DATEPART Fonksiyonları

DATENAME ve DATEPART fonksiyonları belli bir tarih dilimindeki tarihlerin istenilen kısımlarının geriye döndürülmesini sağlayan fonksiyonlardır. İkisinin farkına gelince, DATENAME fonksiyonu belli bir tarih içindeki aya ait ismi, güne ait ismi dönerken, DATEPART fonksiyonu ile ayın veya günün sayısal yani nümerik değerini elde ederiz. Kullanım olarak syntax aşağıdaki gibidir : DATENAME(tarihverisininhangikısmı,tarihverisi) DATEPART(tarihverisininhangikısmı,tarihverisi) Şimdi örneklendirelim : (AdventureWorks veritabanı üzerinde sorgumu yazıyorum) Sorgum …

Daha Fazlasi