Etiket Arsivleri

Toplama Fonksiyonları

MS SQL’de oluşturduğumuz sorgular sonucu geriye dönen verileri yorumlamak bu veriler içinde minimum, maximum, toplam, ortalama ve verilerin sayısal değerini hesaplamak için toplama fonksiyonları olarak adlandırdığımız aggregate fonksiyonları kullanırız. Daha önceki yazılarımda matematiksel fonksiyonları tek bir veri işlemi üzerinde anlatmıştım. Bu fonksiyonları yalnızca tek bir veri üzerinde değil aynı zamanda birden fazla veri satırı üzerinde de işlem yapmamıza olanak sağlar. …

Daha Fazlasi

SQL Matematiksel Operatörler

SQL’de sayısal değerler üzerinde işlem yapabilmek için matematiksel operatörleri kullanabiliriz. + ile toplama, – ile çıkarma, * ile çarpma, / ile bölme ve % ile bölmeden kalanı bulma (mod alma) gibi işlemleri yapabilmekteyiz. Örnekler : Şimdi bir tablo üzerinde ki alanlar içinde çarpma işlemi yapalım. Sales.SalesOrderDetail tablosundaki OrderQty alanını hem normal hemde 3 katı ile gösterdim. Şimdi de Sales.SalesOrderDetail tablosunda …

Daha Fazlasi