Etiket Arsivleri

Verileri Sıralama ORDER BY, OFFSET, ASC, DESC, FETCH NEXT ONLY Deyimlerinin Kullanımı

Verilerimizi sorgularımız ile listeledikten sonra bu verileri istediğimiz kolonlara göre sıralama yapabiliriz. Bunun için ORDER BY deyimini kullanırız. Eğer ORDER BY deyimini yalnız olarak kullanırsak verilerimiz varsayılan olarak artan şeklinde sıralanır. Yani alfabetik verilerde A’dan Z’ye, numerik verilerde ise küçükten büyüğe olacak şekilde sıralama gerçekleşir. Ama biz tam tersi yönde yani azalan şekilde sıralamak istiyorsak, alfabetik olarak Z’den A’ya, numerik …

Daha Fazlasi

Contains Deyimi

Contains deyimi ile herhangi bir veri alanı içindeki veride istediğimiz, belirtmiş olduğumuz verinin geçip geçmediğini kontrol edebiliriz. Kullanımı şu şekildedir : SELECT kolon1, kolon2 FROM tablo WHERE CONTAINS (indekslenmiş kolon, aranan ifade) Örneklerle yazıma devam ediyorum. AdventureWorks veri tabanı üzerinde çalışıyorum. Bu sorgu ile demek istediğim şu Production.Document tablosunda yer alan doküman içeriğinde important deyimi geçen dokümanların FileName alanını göster. …

Daha Fazlasi

NULL Veriler

NULL demek herhangi bir veri satırında ilgili kolona hiçbir verinin girilmemesi demektir. Şöyle bir site düşünelim. Kitap satışı yapan bir e-ticaret sitesi var ve bu sitenin müşteriler tablosu mevcut. Müşteri bilgileri bu tabloda tutuluyor. İşte müşteri adı, müşteri soyadı, müşteri yaşı, müşteri telefonu, şehri, semti vb diğer bilgiler. Biz bir takım bilgileri girmesi için tablomuzda bazı alanları zorunlu bazı alanları …

Daha Fazlasi

WHERE Deyiminin AND ve OR ile Birlikte Kullanımı

Bundan önceki yazılarımda WHERE deyimini anlatırken sadece tek koşul kullanarak anlatmıştım. Bu yazımda WHERE deyiminin kullanımının birden fazla koşulla da sağlanabildiğini göstermek istiyorum. Bunun için AND ve OR deyimlerini kullanırız. AND her iki seçenek için de olmalı anlamında mantıksal deyim iken, OR deyimi herhangi birisi anlamında mantıksal bir deyimdir. Direkt olarak örneklere geçerek açıklamak istiyorum. AdventureWorks veritabanı üzerinde çalışıyorum. Bu …

Daha Fazlasi

NOT BETWEEN Kullanımı

Not Between deyimi Select ve Where deyimleri ile birlikte kullanılan bir deyimdir. Herhangi bir aralık dışındaki verileri listemek istediğimizde SELECT ve WHERE deyimleri ile birlikte NOT BETWEEN kullanırız. Bu sorgunun sonucunda bize geri dönen değerler belirtilen aralık dışında kalan değerlerdir. Kalıp olarak kullanımı şöyledir : SELECT column1,column2 FROM schema.table WHERE column NOT BETWEEN value1 AND value2; SELECT deyimi ve sonrası …

Daha Fazlasi

Between Kullanımı

Between deyimi Select ve Where deyimleri ile birlikte kullanılan bir deyimdir. Between deyimi bir veri listesindeki bir alana ait verilerin belli bir alan aralığında, belli bir değer aralığında olanlarının gösterilmesi için kullanabiliriz. Genel olarak tarih aralıklarını listelemekte kullanılır ama tabi bu bir kural değildir, sayısal değerleri de listemek de çok sıklıkla kullanılır, hatta string aralıklarda bile ihtiyaç duyulmaktadır. Kalıp olarak …

Daha Fazlasi