Etiket Arsivleri

ASP.NET Class Kullanarak Veritabanına Bağlanma

Bu yazımda SQL Server ortamına bağlanmayı bir class olarak oluşturup yine ConfigurationManager sınıfından da yararlanarak anlatacağım. Örneğimde WEB formumda sadece repeater nesnem olacak. Northwnd veritabanına bağlanarak Employees tablosundan EmployeeID, LastName ve FirstName alanlarını SELECT sorgusu ile çekeceğim. Öncelikle WEB Config dosyama bağlantı işlemimi sağlayacak olan ConnectionStringimi tanımlıyorum. Daha sonra aspx web formumun design kısmına bir adet Repeater ekliyorum. Bunun kodsal …

Daha Fazlasi

ASP Formu ile Veritabanından Kayıt Silme

Şu ana kadar ufak projemizde kayıt ekleme, kayıt silme, kayıt güncelleme kısımlarını gördük. Şimdi de bu ufak projenin son yazısı olan kayıt silme işlemine değineceğim. Yine GursoyLtd veritabanını kullanıyorum. Daha önceki yazımda nasıl oluşturduğumuzu anlatmıştım, hatta Sql Scriptini de vermiştim. Aşağıdaki yazıdan alabilirsiniz.. Veritabanına Veri Kaydı web.config dosyası : web.config : Projeme bir web form ekliyorum adını ben KisiSil.aspx verdim. …

Daha Fazlasi

ASP.NET Formu İle Veri Tabanına Veri Kaydı

Bu yazımda bir veri kaydı nasıl yapılır bunu bir örnekle açıklayacağım. Basit bir proje oluşturalım. Bir sonraki iki yazımda bununla alakalı olacak. İlk önce veritabanımda Gursoy adında bir veritabanı oluşturdum. Ve içinde iki adet tablo oluşturdum. Tablolarım Calisanlar ve Bolumler tablosu. Kolonları ve aralarındaki ilişkide şu şekilde : Görüldüğü gibi çok basit hemen oluşturabilirsiniz bunu oluşturmayı burda anlatmayayım 🙂 Ya …

Daha Fazlasi

DELETE ile Veri Silme

DELETE deyimi ile var olan bir tabloda veri silme işlemi yapabiliriz. DELETE ile silme işlemi yaparken tabi bir takım durumlar vardır. Malum veri tabanımızda yer alan tablolarımız birbirile ile ilişkili olabilirler. Dolayısı ile herhangi bir tablodan bir veri silmek istediğimizde eğer bu tablo bir başka tablo ile ilişkilendirilmiş ve diğer tabloda da bu veriye dair bir takım bilgiler mevcut ise …

Daha Fazlasi

UPDATE İle Veri Güncelleme

UPDATE ile bir tabloda veri güncelleme işlemi yapabiliriz. Update ile işlem yaparken dikkat etmemiz gereken husus kesinlikle var olan alanlara bilgi girilmesi gerekiyorsa mutlaka girilmesi ve var olan alanların veri tipinde veri girilmesidir. Örneğin çalışanlar tablomun olduğu bir veritabanım var. Bu tabloda BolumID, Ad ve soyad alanlarım var. ID’si 16 olan kişinin Soyadını düzenleyeceğim : Calisanlar tablosunda CalisanID’si 16 olan …

Daha Fazlasi

INSERT INTO ile Veri Girişi

INSERT INTO ile var olan tablolarımızın alanları için veri girişi – veri ekleme yapabiliyoruz. Sadece INSERT’de kullanılabiliyor fakat genel kullanımı INSERT INTO şeklindedir. Örnek kullanımı : Bu kodun sonucunda Bolumler tablosuna Planlama verisi eklenecektir. Bir tabloda birden fazla alan olabilir, böyle bir durumda ilgili tablo için ilgili alanlar VALUE deyiminden sonra parantez içinde virgül ile ayrılır ve veriler girilir. Örneğin …

Daha Fazlasi

SUM, AVG, MIN ve MAX Fonksiyonları

SUM : Bu fonksiyon ile belli bir grup içinde toplama yapabiliriz. Örneğin NorthWind veritabanında Products tablosunda UnitsInStock alanındaki verilerin toplamını bulan sorguyu yazalım. AVG : Bu fonksiyon belli bir grup içindeki sayısal değerlerin ortalamasını bize geri döndürür. NorthWind veritabanı için Products tablosunda UnitPrice alanının ortalamasını almak için : MAX : Bu fonksiyon bir alan içindeki en büyük sayısal değeri geri …

Daha Fazlasi

HAVING Fonksiyonu

HAVING fonksiyonu aslında WHERE deyimi gibidir ama kullanımında daha çok bir verinin toplanma işlemi gerçekleştirilir ve buna göre filtreleme yapılır. Yine örnek yapalım. Şirket adlı veritabanım var ve içinde iki adet tablom var ve bir takım bilgiler mevcut. Ve bir takım verilerim mevcut, onları da gösterelim : Şimdi bu tablolarda görüldüğü gibi isimler ve bölümler var. Ben bölümlerde 2 ve …

Daha Fazlasi

GROUP BY Fonksiyonu

Daha önceden oluşturmuş olduğum Şirket veritabanım üzerinde örnekle GROUP BY’ı anlatmak istiyorum. Bu veri tabanımda sadece iki tablom var. Ve bir takım verilerim mevcut, onları da gösterelim : Şimdi bu tablolarda görüldüğ gibi isimler ve bölümler var. Şöyle bir sorum var : Hangi departmanda kaç kişi çalışıyor bunu öğrenmek istiyorum. Öncelikle adım adım gidelim ki yerli yerine daha rahat otursun …

Daha Fazlasi

COUNT Fonksiyonu

COUNT fonksiyonu ile SELECT ile çekilecek olan bilginin veri sayısını bulabiliriz. Örneğin NorthWind veritabanında Employees tablosunda FirstName kolonundaki veri sayısını sorgulamak için : Bu sorgunun sonucunda sonuç 9 olacaktır. COUNT fonksiyonu özellikle GROUP BY ile birlikte kullanıldığında kullanışlılığı daha çok ortaya çıkmaktadır.

Daha Fazlasi