Etiket Arsivleri

SQL İç İçe Fonksiyonlar

Bundan önceki yazılarımda SQL’de genelde yaptığım işlemleri tek fonksiyona dayalı olarak gerçekleştirdim. Aslında bir fonksiyonun içinde bir başka fonksiyonda kullanabiliriz. Örneğin diyelim ki bir string verinin hem başındaki hemde sonundaki yani hem sağındaki hemde solundaki boşlukları temizlemek istiyoruz. Bunu yapabilmek için iç içe fonksiyon kullanabiliriz. Örnek : Böyle bir iç içe fonksiyonun çalışma mantığını nasıldır açıklayayım. İç içe fonksiyonlarda önce …

Daha Fazlasi

SQL String Fonksiyonları

String fonksiyonlar numerik ifadeler yerine literal yani string ifadeler için kullanılırlar. Kısaca değineyim : UPPER : Verilen ifadenin tamamen büyük harfle gösterilmesini sağlar. LOWER : Verilen ifadenin tamamen küçük harfle gösterilmesini sağlar. Örnek olarak Northwind veritabanında Employees tablosundan FirstName kolonu tamamen küçük harfler ile LastName kolonu ise tamamen büyük harflerle yazılsın, bunun için SQL sorgumuz : LTRIM : Bu fonksyion …

Daha Fazlasi

String Sınıfı – Metotları

Projelerimizde bir çok defa değişken olarak string tiplerini kullanmaktayız. Nedir bu string, şimdi bu yazımda bunları irdeleyelim birlikte. String tipler, System.String sınıfını temsil etmektedirler. String aslında ard arda gelen karakter dizisidir. String tipler, genel olarak value (değer) tipinde kabul edilirler ancak gerçekte reference (referans) tip veri türleridir ve bellekte stack alanında değil heap alanında tutulurlar. Tanımlanma şekilde bir çok şekilde …

Daha Fazlasi