Etiket Arsivleri

JavaScript If-Else Yapısı ve Switch Deyimi

Diğer programlama dillerinde olduğu gibi JavaScriptte de karar yapıları için if else yapısı kullanılır. If else yapısında belirtilen şartın doğru olup olmadığı kontrol edilir, eğer şart sağlanıyor ise if deyiminden sonra yer alan parantez içi kodlar çalışır, şart sağlanmıyor ise else deyiminden sonraki pazantez içindeki kodlar çalışır. Birden fazla şartın olduğu durumlarda birden fazla if yazılabilir. Şimdi diyelim ki WEB …

Daha Fazlasi

Switch Deyimi

C#’ta farklı koşul durumlarında kullanabileceğimiz deyimlerden biri de Switch deyimidir. Özellikle ikiden fazla koşullu durumlarda ve her koşulun karşılığında ne yapılması gerektiği durumlarda oldukça sık başvurulan yöntemdir. Örneğin şöyle bir durum düşünelim, bir öğrencinin almış olduğu sayısal notları karşılığında öğrencinin not karşılığına gelen harfsel ifadeyi yazmak için switch kullanabiliriz. Bunu iç içe if else blokları ile de yapmamız mümkündür ancak …

Daha Fazlasi

If / Else / Switch Deyimleri

JavaScript operatörleri genelde koşullu durumlarda kullanılırlar. Bu yazıda if, else ve switch deyimlerinden bahsetmek istiyorum. Genel olarak kullanım yapısı diğer programlama dillerinde olduğu gibidir. Kod yapısı aşağıdaki gibi : Görüldüğü gibi if ile şartımı kontrol ediyorum. Switch yapısı ise aşağıdaki gibi olabilir, Switch yapısıda diğer programlama dillerindeki Switch case yapısı gibidir. Birden fazla şartı kontrol edebilmemize yarar. Eşittir Operatörü ile …

Daha Fazlasi