Etiket Arsivleri

Verileri Sıralama ORDER BY, OFFSET, ASC, DESC, FETCH NEXT ONLY Deyimlerinin Kullanımı

Verilerimizi sorgularımız ile listeledikten sonra bu verileri istediğimiz kolonlara göre sıralama yapabiliriz. Bunun için ORDER BY deyimini kullanırız. Eğer ORDER BY deyimini yalnız olarak kullanırsak verilerimiz varsayılan olarak artan şeklinde sıralanır. Yani alfabetik verilerde A’dan Z’ye, numerik verilerde ise küçükten büyüğe olacak şekilde sıralama gerçekleşir. Ama biz tam tersi yönde yani azalan şekilde sıralamak istiyorsak, alfabetik olarak Z’den A’ya, numerik …

Daha Fazlasi

Select ve Where Kullanımı

SQL’de verilerimizi SELECT ile listeleyebiliyoruz. Peki verileri listeleme aşamasında bu verilerde belirli bir filtreleme yapabilir miyiz, yani istediğimiz şartlara göre listeleme yapabilmemiz mevcut mu? Elbetteki mevcut, bunun için T-SQL’de Where deyimini kullanırız. Herhangi bir sorguda verileri süzmek için Where deyimi Select deyimi ile birlikte kullanılır. Select deyiminin ardından seçeceğimiz alanları belirleriz daha sonra FROM deyimi ile hangi tablodan verileri çekeceğimizi …

Daha Fazlasi