Etiket Arsivleri

IN ve NOT IN Operatorünün Kullanımı

IN operatörü T-SQL’de çok sık kullanılan operatörlerdendir. Bu operatör ile bir kolon içinde yer alan verilerin istediğimiz veriler olup olmadığını karşılaştırma yaparak kontrol etmesini sağlarız. Kullanımı aşağıdaki gibidir. SELECT kolonadı1, kolonadı2 FROM Tablo WHERE kolonadı IN (değer1, değer2) Örnekleme yapıyorum. Bu sorgu ile Person.Person tablosunda FirstName alanı Ken olan ve LastName alanı Myer ya da Meyer olan tüm verileri listeliyoruz. …

Daha Fazlasi

Select ve Where Kullanımı

SQL’de verilerimizi SELECT ile listeleyebiliyoruz. Peki verileri listeleme aşamasında bu verilerde belirli bir filtreleme yapabilir miyiz, yani istediğimiz şartlara göre listeleme yapabilmemiz mevcut mu? Elbetteki mevcut, bunun için T-SQL’de Where deyimini kullanırız. Herhangi bir sorguda verileri süzmek için Where deyimi Select deyimi ile birlikte kullanılır. Select deyiminin ardından seçeceğimiz alanları belirleriz daha sonra FROM deyimi ile hangi tablodan verileri çekeceğimizi …

Daha Fazlasi