Etiket Arsivleri

Virtual Methods – Sanal Metotlar

Virtual methods (sanal metotlar), base class (temel sınıf) içinde bildirilmiş ve derived class (türemiş sınıf) içinde de tekrar bildirilebilen metotlardır. Böylelikle sanal metotlar kullanılarak nesne yönelimli programlama da çok sık başvurulan çok biçimliliği yani poliformizm (polimorphizm) uygulanmış olur. Yani temel sınıfta bir sanal metot bildirildiğinde bu temel sınıftan türeyen sınıflardaki metotlar override edilerek, temel sınıftaki sanal metotu devre dışı bırakabilirler. …

Daha Fazlasi