Etiket Arsivleri

Menu Kontrolü

Menu kontrolü de TreeView kontrolüne çok benzemektedir, hiyerarşik yapıda site navigasyonu oluşturmak amacı ile kullanılabilir. Verileri bir data kaynağından yada sitemap dosyasından çekebiliriz. Kullanımı hakkında aslında detaylı bilgiyi TreeView konusundan da edinebilirsiniz, benzerliği çoktur. TreeView Kontrolü İki kontrol arasındaki en büyük fark menu kontrolünün daha özelleştirilebilir olmasıdır.

Daha Fazlasi

ImageMap Kontrolü

ImageMap kontrolü “Hot Spots” olarak adlandırılan tıklanabilir özellikte resim yani image alanları oluşturabilmek amacı ile kullanılmaktadır. Tanımlanan her ImageMap kontrolü doğrultusunda oluşturulan Hot Spot kullanıcı tarafından tıklandığında, kendisine tanımlanan işlemleri yapabilir. ImageMap kontrolünü üç farklı Hot Spot alanı oluşturabilecek şekilde kullanabiliyorum, bunların isimleri : CircleHotSpot, RectangleHotSpot ve PolygonHotSpot. Şimdi ImageMap kullanımına örnek vereyim. Bu örnekte bir adet ImageMap kontrolü içinde …

Daha Fazlasi

CheckBox Kontrolü

CheckBox kontrolünü durum kontrolü yapmak amacı ile kullanabiliriz. Yani iki durum kontrol edilebilir, ya da bir soru sorulur bu soru altında birden fazla seçenek vardır ve bu seçeneklerin seçilip ya da seçilmemesi için checkbox kontrolü kullanılabilir. Yani iki durumu vardır ve durumlar checked ve unchecked olaran bilinir. Bir ASP WEB Server olarak CheckBox kontrolünü şu şekilde oluşturabiliriz. CheckBox kontrolü için …

Daha Fazlasi

Panel Kontrolü

Panel kontrolü, HTML’deki div elementine benzemektedir. Panel kontrolü içindeki komponentler bir grup halinde bulundurulabilirler. Böylelikle örneğin tek bir eventle, panele tıklayarak mesela panel içindeki tüm komponentleri gizleyebilir ya da gösterebiliriz. Bununla alakalı bir örnek yapalım. Default.aspx sayfamda kod bloğum şu şekilde : Üstteki kod bloğumda bir panel içinde iki adet textbox kontrolü bulunmaktadır. Dikkat edilirse buton kontrolü panel kontrolünün içinde …

Daha Fazlasi

Buton Kontrolü

Buton kontrolü bir onaylama, bir işlemi başlatma, bitirme, giriş yapma gibi işlevleri üstlenen bir kontroldür, örneğin bir email formu doldurduğunuzda Gönder butonuna basarak işlemin başlatılmasını onaylama işlemini bu kontrol vasıtası ile sağlayabiliriz. Bir butona tıklandığında web form server tarafına gönderilir ve işlemler başlar, böylelikle butona ait olan Click ve Command eventleri tetiklenirler. Şimdi bunu örnekleyelim, sayfamıza bir adet buton bir …

Daha Fazlasi

Standart Web Server Kontrolleri

WEB Server kontrolleri içinde en sık kullanılan, en çok ihtiyaç duyulan kontrollerdir. Bu kontrolleri aşağıdaki başlıklar altında giriş niteliğinde kısa kısa anlattım inceleyebilirsiniz : Label Kontrolü Literal Kontrolü TextBox Kontrolü Button Kontrolü ImageButton Kontrolü LinkButton Kontrolü HyperLink Kontrolü RadioButton Kontrolü PlaceHolder Kontrolü Panel Kontrolü CheckBox Kontrolü Image Kontrolü ImageMap Kontrolü

Daha Fazlasi