Etiket Arsivleri

FileUpload Kontrolü

FileUpload kontrolü ile kullanıcılar dışarıdan bizim sunucularımıza (server) dosya yükleme imkanına sahip olabilirler. FileUpload kullanımı hususunda dikkat edilecek bir çok nokta vardır dolayısı ile şu anda sadece tanımını yapmakla yetiniyorum daha sonra daha geniş bir yazı ile hatta birden fazla yazı ile FileUpload kontrolünü ele alacağım.

Daha Fazlasi

RadioButton Kontrolü

RadioButton kontrolü CheckBox kontrolüne çok benzemektedir. RadioButton kontrolleri, CheckBox kontrölünden farklı olarak, gruplanabilir, birden fazla seçenek sunabilir ve bu seçenekler içinde sadece birisinin seçilmesine olanak verir. RadioButton kontrellerini bir grup altında toplamak için GroupName özelliğinden yararlanılır. Aşağıdaki asp.net kod bloğunda bunu örnekledim. RadioButton kontrolününde ana olayı yani ana eventi tıpkı CheckBox kontrolünde olduğu gibi CheckChanged olayıdır ve OnCheckChanged attribute ile …

Daha Fazlasi

TextBox Kontrolü

TextBox kontrolü kullanıcının bir veri girişi yapabildiği ya da kimi durumlarda bir veri okuyabildiği bir web server kontrolüdür. TextBox?a ait olan TextMode özelliği ile bu kontrolün tek satırlı, çok satırlı ya da şifrelenmiş şekilde olmasını sağlayabiliriz. Aşağıdaki kod bloğunda kullanımına dair örnekler görebilirsiniz. Görüldüğü gibi ilk oluşturulan TextBox tek satırdan oluşuyor, ikincisi çoklu satır, sonuncusu ise şifrelenmiş olarak oluşturulmuş durumda.

Daha Fazlasi