Etiket Arsivleri

WEB Server Kontrolleri

WEB server kontrolleri, HTML kontrollerin daha gelişmiş bir versiyonu olarak düşünebilir. WEB server kontrolleri yönetmemiz de aslında hiç zor değildir, VB ya da C Sharp kodları ile yönetebiliriz, örneğin formumuzda bir label kontrolüne yazı yazmak için şöyle bir yazım yapabiliriz. ya da bir textbox kontrolünün içeriğini bir değişkene alabiliriz : Görüldüğü gibi klasik programlama syntaxına sahip.. WEB server kontrolleri HTML …

Daha Fazlasi