Etiket Arsivleri

XML Metotları

XML metotları ile XML veri tiplerini işleyebiliriz. XML metotları bize XML dokümanlarının güncellenmesini, XML verilerin rowset haline dönüştürülmesini ve diğer kullanışlı bir takım seçenekler sunar. Aşağıdaki tabloda bu metotları ve açıklamalarını yazdım. Şimdi bu metotlara sıra ile değinelim. Query Metodu: Bir XMl veri tipinden elementleri ayıklayabilmek için query metodu kullanılır. Örnek olarak; Bunun sonucu aşağıdaki gibi bir çıktı oluyor. Tamamını …

Daha Fazlasi