Tek Bir Tablodan Veri Okumak – SELECT

Veritabanımıza bir takım bilgileri tablolara kaydederiz. Peki bunları zaman zaman okumamız gerekir. İşte yavaş yavaş basit bir şekilde SQL komutlarına girmek istiyorum. Bu yazımızda SQL’de tablodan veri okumaya değineceğim. Dolayısı ile temele almış olduğumuz komutta SELECT komutu olacak. Örneklerimiz Northwind veritabanı üzerinde gerçekleştiriliyor.

Örneğin Employees tablosundan FirstName kolonundaki bilgileri çekmek istiyorum, bunun SQL sorgusu için

SELECT FirstName FROM Employees

Yazmam yeterlidir. SELECT seçme komutum, neyi seçeceğim FROM nerden seçeceğimi belirtiyorum.

Örneğin diyelim ki Employees tablosundaki tüm bilgileri seçmek istiyorum, bu sefer şöyle yazmam gerekir :

SELECT * FROM Employees

Burada * işaretinin anlamı, hepsidir.

Diyelim ki tek bir tablodan iki kolona ait bilgilerin çekilmesini istiyorum. Örneğin Employees tablosunda FirstName ve LastName bilgilerini çekelim.

SELECT FirstName,LastName FROM Employees

Yazmam yeterlidir, görüldüğü gibi SELECT ifademin ardından görmek istediğim kolonların adlarını virgül ile ayırarak belirtiyorum ve sonra FROM ile birlikte tablo adını veriyorum. Aynı işlemi şu şekilde de yazabilirim, tamamen aynıdır.

SELECT Employees.FirstName, Employees.LastName FROM Employees

Bu şekilde de tablo adı ve kolonu birlikte verebilirim.

SELECT ile birlikte DISTINCT kullanımı :

DISTINCT ifadesi ile listelediğimiz veri içinde tekrar edilen verileri göz ardı edebiliriz. Örneğin şöyle düşünelim, bir çalışanlar tablomuz var ve bu tabloda ben şehirleri listelemek istiyorum. Bir kaç çalışanımın şehirleri aynı, ben aynı olanları tekrar tekrar görmek istemiyorum tüm farklı şehirleri görmek istiyorum. İşte bu durumda DISTINCT kullanırım. Örneğin Northwind veritabanı Employees tablosu için City kolonundan tüm farklı şehirleri çekelim.

SELECT DISTINCT City FROM Employees

dediğimde ekrana 5 kayıt gelir, DISTINCT ifadesini silersem 9 kayıt gelecektir.

1 Yorum

  1. tablom da hiç veri yokken select sorgusuyla bir veri çeksem bana hatamı veriir nullmu verir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.