Tip Dönüşümleri

JavaScript için tip ya da tür dönüşümleri diyebilirsiniz, kendisi gerçekleştirir gibi bir ifade kullanmıştım. Bu aslında çok da iyi bir şey değildir, çünkü bir takım karışıklıklara neden olur. Örneğin aşağıdaki kodları inceleyelim :

Untitled DocumentBu kod bloğu sonucu ekranda şu yazar. Sonuç 1 : 6 Sonuç 2 : 33

Birinci sonuç 6 iken ikincisi 33 tür. Bunun nedeni ilkinde ikisini number olarak kabul etti, sayısal toplama yaptı. İkincisinde ise string olarak kabul etti ve string toplama yaptı. İşte karşışıklık bu noktada başlıyor. İleride çok kompleks işlemler yaptığınızı düşünün, işi JavaScripte bırakacak değilsiniz elbette. 🙂

İşte bunu engelleyebilmek için tip dönüşümlerine ihtiyaç duyarız.


Number tipleri String tipine çevirmek :
Bu işlemi gerçekleştirebilmek için toString() metodunu kullanırız. Böylelikle sayı olarak verilen değeri string tipine çevirebiliriz.

Untitled DocumentSonuç olarak ekrana 33 yazılır. Örnekte görüldüğü üzere parantez içinde sayısal değer verdim, bunu toString() metodu ile stringe çevirdim. Birde alternatif olarak string değeri “3” şeklinde değilde String(3) şeklinde yazıp ikisini topladım. Sonuç olarak 33 elde edildi.

toString metodunun çeşitli kullanım şekilleri mevcuttur. Aşağıdaki tabloda bu açıklamaları görebilirsiniz :

String tipleri Number tiplere dönüştürmek : String tipleri sayı tiplere dönüştürmek içinde Number fonksiyonunu kullanmaktayız.

Untitled DocumentSonuç olarak 6 yazar. Çünkü string 3 değerlerini Number yaptık ve 3+3 işlemini sayısal olarak gerçekleştirdik. String tipleri Number tipe dönüştürmek için 3 tip mevcuttur.

Bir sonraki yazıda Dizilere giriş yapacağım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.