Toplama Fonksiyonlarının WHERE ile Birlikte Kullanımı

Toplama fonksiyonları ile birlikte WHERE deyimini kullanabiliriz bu konuda herhangi bir kısıtlama veya dikkat edilecek nokta yoktur. Hemen bir örnek yapalım. AdventureWorks2012 veritabanı üzerinde çalışıyorum.

SELECT CustomerID, SUM(TotalDue) AS "Müşteri Başına Toplam" FROM Sales.SalesOrderHeader
WHERE TerritoryID IN (1,3) GROUP BY CustomerID

2013031433

Sorgumda Sales.SalesOrderHeader tablosunda CustomerID kolonu ve TotalDue kolonunun toplamını listeliyorum. Ancak WHERE ile bir koşulum var, burda da TerritoryID değeri 1 ve 3 olanları listeliyorum. Yani TerritoryID değeri 1 ve 3 olanların CustomerID’sine göre toplam TotalDue’sını hesaplıyoruz. Sorgumun sonucunda da listelenen kolonlar içinde görüldüğü üzere TerritoryID alanım yok.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.