Value Type ve Reference Type

CSharp’ta tipler referans type ve value type olmak üzere ikiye ayrılırlar. Csharpta kullanmış olduğumuz value type değerler basit şekilde tanımladığımız değerlerdir. Örneğin

int a = 3

dediğimizde burada tanımlamış olduğumuz a değişkeni bir value type türündedir. Bunlar basit değerler olarak adlandılırlar. Value type değerler struct olarak kullanılabilirler ve Class yapılarına çok benzerler. Vermiş olduğum örnekte a değeri herhangi bir yeri referans olarak göstermez, direkt olarak içerisinde 3 değerini barındırmaktadır. Dolayısı ile basit türde value type bir değişkendir.

Reference type ise aslında adından da anlaşılacağı üzere bir referans değer alanını aslında içinde taşır. Yani aslında dğer içinde bellek üzerindeki bir adresin bilgisi taşınmaktadır. Örneğin bir nesne oluşturduğumuzda aslında biz referans tipi ile uğraşıyoruz. Örneğin bu durumu örneklersek;

Meyve elma = new Meyve();

Örneğin Meyve sınıfından bir instance alarak elma nesnesini oluşturduğumuzu farzedelim. İşte burada oluşturduğumuz elma nesnesi içinde aslında Meyve sınıfına ait referans değeri tutuyoruz. Referans type değişkenler oluşturulduğunda bunlar ilk başta içlerinde null değerleri taşırlar. Örneğin string değerler referans tipde değişkenlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.