Visual Studio 2012 Kullanımı – 3

Görünüm Modları:

Visual Studio ortamında WEB projesi gerçekleştirirken 3 mod şeklinde gösterme imkanımız mevcuttur. Bu 3 mod design, split ve source modlarıdır.

.NET ortamında web sitesi sayfaları .aspx ve .aspx.cs dosyalarının birleşimi ile oluşturulur. Bu dosyalardan .aspx.cs dosyası sunucu kodlarını oluştururken, .aspx dosyaları ise HTML ve kontrollerin oluşturulduğu sayfalardır.

Design modu tasarım modu anlamına gelir ve bu modda web sayfası görsel öğeler ile oluşturulur. Bo modda herhangi bir nesne eklendiğinde arka planda kodlar otomatik olarak eklenirler, Bunu source modunda görebiliriz.

2015012101

Source modu, web sayfasına ait olan HTML kodları görebileceğimiz moddur. Burda da direkt olarak kod olarak eklenen nesneleri design modunda görebiliriz.

2015012102

Split modunda kodlar ve görseller aynı anda görünürler.

2015012103

Visul studio da WEB sayfasına çeşitli kontroller ekleyebilmemiz için birden fazla yol vardır. Örnek olarak toolbox panelini kullanarak kontrol eklemek için visual studio sol yanında bulunan (varsayılan olarak) toolboxdan istediğimiz kontrolü seçeriz ve bunu projemize sürükleriz. Kontrol sayfaya eklendiğinde otomatik olarak kontrole ilişkin kodlar arka planda oluşturulurlar.

2015012104

Ayrıca toolboz üzerinde herhangi bir kontrol üzerinde çift tıklayarak da sayfamıza kontrol ekleyebiliriz. Aynı şekilde arka planda ilgili kodlar oluşuturulacaktır.

WEB sayfasına kontrol eklemenin bir diğer ylu direkt olarak kod şeklinde eklemektir. Kodlar direkt olarak yazılabildiği gibi toolbox panelinden de herhangi bir kontrol kod sayfasına sürüklendiğinde kod görünümünde kontrolün kodlarını görebiliriz.

2015012105

Kodla kontrol eklerken < asp : etiketi kullanılır. Üstte örnek kontrol kodunu görebilirsiniz.

WEB sayfa tasarımı gerçekleştirme yöntemlerinden birisi de sayfaların tablolar mantığı ile oluşturulmasıdır, her ne kadar eski bir teknoloji olmuş olsa da kontrolleri sayfamıza düzenli bir şekilde eklemek için hala zaman zaman tablolara ihtiyaç duyarız. Dolayısı ile biraz tablo eklemeye değinelim.

WEB formumuza tablo ekleyebilmek için üstte yer alan TABLE menüsünü ya da toolbox panelinde HTML grubu altındaki table kontrolünü kullanabiliriz. Biz şimdilik üstte yer alan TABLE menüsünü anlatalım.

Table menüsünden Insert Table dediğimizde tablo ekleyebilmemiz için menü karşımıza çıkar. Aşağıda görebilirsiniz.

2015012106

Insert Table; Yeni tablo eklemek için kullanılır. Bu komut seçildiğinde Insert Table iletişim penceresi ekrana gelir. Satır (rows) ve sütun (Columns) değerleri ayarlanarak istenilen tablo oluşturulabilir.

TABLE menüsü altında yer alan Insert seçeneği ile var olan mevcut tablolara satır, sütun, hücre ekleyebiliriz. Açılan menüde ile sağa ya da sola sütun, sağa ya da sola hücre veya aşağı ya da yukarı satır ekleme seçeneklerini görebilirsiniz.

2015012107

Table menüsünde yer alan Delete ile ise tablo, satır, sütun ya da hücre silebiliriz.

2015012108

Select ile tabloyu, sütunu, satırı veya hücreleri seçebiliriz.

2015012109

Modify ile de tablolar üzerinde çeşitli işlemler yapabiliriz. Seçilen hücreleri birleştirme (Merge Cells),  hücreleri bölme (split cells), tabloya bölme (split table), satır yüksekliklerini eşitleme (distribute rows evenly), sütün genişliklerini eşitleme (distribute columns evenly) gibi seçenekler yer alır.

2015012110

Table menüsü dışında sayfa kodlarından tablo üzerinde de kodlarla işlem yapılabilir.

Biraz da WEB form ekleme nasıl yapılır buna değinip, yazımızı bitirelim. Bilindiği üzere bir WEB sitesinde birden fazla WEB sayfası bulunur, dolayısı ile birden fazla da WEB form bulunur. Herhangi bir projemizi gerçekleştirirken bazen yeni web formlar eklemek isteyebiliriz. Bunu yapabilmenin iki yoluna değineceğim.

1. yol, üst menüden Project > Add New Item komutu kullanılarak ekleme;

2015012111

2. yol ise solution explorer’ın kullanılmasıdır. Proje adına sağ tıklayarak açılan menüden Add > New Item seçilir

2015012112

Her iki yolda da Add New Item komutundan sonra ekrana Add New Item ? Form Site iletişim penceresi gelir. Bu pencereden istenilen özellikte sayfa seçilip projeye eklenebilir, ayrıca ekleyeceğimiz sayfalara isim de verebiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.