WEB Kontrol Özellikleri

Properties Paneli : Seçilen bir kontrole ait özellikler Properties panelinde görüntülenir. Panel içinde özellikler çeşitli gruplara ayrılarak gösterilir. Properties panelinde aşağıdaki gruplar yer almaktadır;

1) Accessibility: WEB kontrollerine ait erişilebilirlik özelliklerinin bulunduğu gruptur.

Bu grupta aşağıdaki özellikler yer alır.

1.a) AccessKey: Daha önceden tanımlanmış alt tuşu ile birlikte kullanılan erişim tuşudur. Örneğin, Yazdır butonu için AccessKey ?Y? atanacak olursa uygulama çalıştırıldığında ?Alt + Y? tuş kombinasyonu bu düğmeyi tıklamayla aynı işlevi yapar.

1.b) TabIndex: Sayfa içindeki web kontrolleri için tab tuşu kullanılarak atlama sırasını belirtir.

2) Appearance: Görünüm ile ilgili özellikler bu grupta yer alır. Her bir web kontrolüne göre burada yer alan özellikler farklılıklar gösterir. Burada yer alan genel bazı özelliklere değinirsek;

2.a) BackColor: Kontrollerin arka plan rengini ayarlamak için kullanılır.

2.b) BorderColor: WEB kontrollerinin kenarlık rengini ayarlar.

2.c) BorderStyle: WEB kontrollerinin kenarlık stilini ayarlar.

2.ç) BorderWidth: WEB kontrollerin kenarlık genişliğini ayarlar.

2.d) CssClasss: WEB kontrollerinin istemci tarafından işlenen stil sayfası (css) sınıfını ayarlar.

2.e) Font: WEB kontrolünün yazı özelliklerini ayarlar.

2.e.1- Bold: WEB kontrolünün yazısını kalın yapar.

2.e.2- Italic: WEB kontrolünün yazısını italik yapar.

2.e.3- Name: WEB kontrolünün yazı tipini belirler.

2.e.4- Overline: WEB kontrolünün yazısının üstüne çizgi ekler.

2.e.5- Size: Web kontrolünün yazı boyutunu belirler.

2.e.6- Strikeout: Web kontrolünün yazısının üzerine çizgi ekler.

2.e.7- Underline: Web kontrolünün yazısının altına çizgi ekler.

2.f) ForeColor: Web kontrolünün yazı rengini ayarlar.

2.g) Text: Web kontrolünün metnini ayarlar.

3) Behavior: Web kontrollerine ait davranış özelliklerinin yer aldığı gruptur. Web
kontrolüne göre bu grupta yer alan özellikler değişiklik gösterir.

2015012402
Bu gruptaki başlıca bazı özelliklere değinirsek;

3.a) AutoPostBack: Web sunucusunda değişiklik yapıldıktan sonra sayfanın geri döndürülmesi,
geri yüklenmesi için kullanılır.

3.b) Enabled: Web kontrolünün aktif ya da pasif olmasını ayarlar.

3.c) OnClientClick: Button Click olayı oluşturulduğunda, istemci taraflı komut setlerinin
yürütülmesini sağlar.

3.ç) PostBackUrl: Tıklama işlemi sonrasında gidilecek sayfa adresini yani URL?sini belirtir.

3.d) ToolTip: Kullanıcı web kontrolü üzerinde mouse ile beklediği zaman kontrolün amacını
belirten kısa bir açıklamanın görüntülendiği pop-up penceresini ifade eder.

3.e) Visible: Web kontrolünün görünür ya da gizli olmasını ayarlar.

4) Data: Veri işlemlerinin yapıldığı gruptur.

5) Layout: Web kontrollerinin görünümü ile ilgili özelliklerin yer aldığı gruptur.

5.a) Height: WEB kontrollerinin piksel türünden yüksekliğini ayarlamak için kullanılır.

5.b) Width: WEB kontrollerinin piksel türünden yüksekliğini ayarlamak için kullanılır.

6) Misc: WEB kontrollerinin adlandırılmasının yapıldığı gruptur. Eğer kullanıcı herhangi bir
müdahalede bulunmaz ise otomatikmen isimlendirme yapılır.

Format Menüsü:

Kontrollerin özelliklerini ayarlamak için kullanılan menüdür.

2015012401

Bu menünün sahip olduğu komut ve özelliklere değinelim.

1) New Style: Yeni stil oluşturmak için kullanılır.

2015012403

2) Attach Style Sheet: Var olan stilleri seçmek için kullanılır.

2015012404

3) Foreground Color: Ön plan rengini ayarlamak için kullanılır.

2015012405

4) Background Color: Arka plan rengini ayarlamak için kullanılır.

2015012405

5) Font: Metinlerin kalın, italik, altı çizili şekilde yazılması için kullanılır.

2015012406

6) Justify: Metinleri hizalamak için kullanılır.

2015012407

7) Font?: Metin özelliklerini ayarlamak için kullanılır.

2015012408

 8) Paragraph?: Paragraf özelliklerini ayarlamak için kullanılır.

2015012409

10) Bullets and Numbering: Madde işaretleri ve numaralandırma için kullanılır.

2015012410

11) Borders and Shading: Kenarlık ve gölgelendirmeleri ayarlamak için kullanılır.

2015012411

12) Position?: Metnin pozisyonunu ayarlamak için kullanılır.

2015012412

13) Convert to Hyperlink: Seçili metne link eklemek için kullanılır.

2015012413

14) Align: Hizalama yapmak için kullanılır.

2015012414

15) Make Same Size: Seçili birden fazla nesnenin boyutlarını ayarlamak için kullanılır.

2015012415

16) Order: Seçili nesnenin yerleşimdeki konumunu (arka, ön) ayarlamak için kullanılır.

2015012416

17) Remove Formating: Seçili nesneye uygulanan biçimleri temizler.

2015012417

Araç Çubukları: Araç çubuklarında sık kullanılan komutlara ait simgeler yer almaktadır. Kullanılan birçok yazılımda bu tür çubuklar yer alır. Visual Studio da bu şekilde araç çubuklarına sahiptir. Kontrollerin özelliklerinin ayarlanabileceği, format menüsünde yer alan komutlara ait kısa yollar simgeler halinde formating araç çubuğunda yer almaktadır. Bu araç çubuğunda yer alan simgelerin işlevleri format menüsündeki komutlarla aynıdır.

2015012418

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.