While Deyimi

While ile bir şartın sağlandığı sürece aynı işlemlerin tekrar ve tekrar aynı şekilde yaptırılabilmesini sağlarız. Yani koşul sonucu TRUE değer elde edildiği müddetçe while bloğu içinde yer alan işlemler tekrarlanırlar. While kullanımında eğer tek bir ifade var ise bunu illa parantez içinde belirtmemiz gerekmez. Ancak birden fazla ise mutlaka while koşulu belirtildikten sonra yapılacak işlemler While bloğunda yer alan parantezler içinde yer almalıdır. Yine de benim size tavsiyem her halükarda aşağıdaki gibi bir yapı kullanınız.

while (koşul)
      {
        //yapılacak işlemler..
      }

While koşulu döngüsel olarak sonlandığında yapılacak işlemler biter ve while bloğu dışında yer alan parantez devamınca işlemler devam eder. Bir örnek yapalım :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int sayi = 5;
      while (sayi <= 100)
      {
        sayi = sayi * 2;
        Console.WriteLine("Değer = {0}", sayi);
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Burada int tipinde sayi adında bir değişken tanımladım ve ilk değerini 5 verdim. Daha sonra while koşullu döngüme başladım. Burada sayi değeri 100’den küçük ve eşit olduğu müddetçe işlem yapacak.
Sonuç ekranı :

2013040217

Görüleceği üzere en başta değerim 5’ti döngüm içinde bu değer 10 oldu, 100’den küçük olduğu için devam etti sonra 20 oldu, yine 100’den küçük devam etti sonra 40 oldu, yine 100’den küçük devam etti sonra 80 oldu yine 100’den küçük oldu devam etti bu sefer 160 oldu ve döngüden çıktı. Çünkü 160 değeri koşula uymuyor 100 değerinden büyük oluyor. Çünkü FALSE dönüyor artık.

Bu yapıyı UML ile ifade edersek;

2013040218

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.