While Döngüsü

Bu yazımda While deyimini kontrol yapısı olarak değil bir döngü olarak kullanacağım. While ile bir döngü oluşturmak için elimizde olması gerekenler;

1) döngümüzü kontrol ettiğimiz bir değişken bunu sayaç için kullanacağız.
2) Sayaç değişkenimize veya kontrol değişkenimize diyelim bir başlangıç değeri atayacağız
3) sayacımızın, kontrol değişkenimizin kontrolü, ne kadar artacağı veya ne kadar azalacağının belirtilmesi
4) döngünün nerede sonlanacağının belirlenmesi

Örneğin 1’den 10’a kadar sayıları yan yana yazdıran bir kod parçacağı yazalım.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication8
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //döngümdeki sayacımı tanımlıyorum ve ilk değerini yani başlangıç değerini atadım.
      int sayac = 1;
      //döngüme başlıyorum, şart olarak sayac değerim 10 ve 10'dan küçük olduğunda döngü
      //devam edecek
      while (sayac <= 10)
      {
        //Döngümün her dönüşünde sayac değerini yazdırıyorum
        Console.Write("{0} ", sayac);
        //sayacımı her adımda 1 arttırıyorum
        ++sayac;
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Kodda görüleceği üzere öncelikle sayac adında bir değişken tanımladım ve ilk değerini atadım. Daha sonra While döngüsünü belirttim. Burada şartımızı sayac değeri 10 ve 10’dan küçük olduğunca döngünün devam etmesi gerektiğini belirttim. Her döngüye girdiğimizde sayac değerimiz 1 arttırılıyor. En son sayac değeri 11 olduğunda artık while döngüsünden çıkılıyor ve kod sonlanıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.