FOR XML RAW Kullanımı

FOR XML ile tablolarımızda yer alan verileri XML dokümanı haline getirebiliriz. FOR XML kullanımının en basit modu FOR XML RAW kullanımıdır. Yalnız bu mod çok az esneklik sağlamaktadır. Avantajı çok hızlı bir şekilde tablolardaki veriler içinden XML dokümanlarının oluşturulmasıdır. Örneklerle konumuza devam edelim, AdventureWorks2012 veritabanı üzerinde aşağıdaki sorguyu oluşturuyorum.

SELECT TOP 10 FirstName FROM Person.Person FOR XML RAW;

Sorgumu çalıştırdığımda aşağıdaki gibi bir sonuç alırım.

2014031201

Sonuç üzerinde ilgili alana tıkladığımızda oluşan XML dokümanın içeriğini görebiliriz.


Görüleceği üzere her bir satırda tek bir element oluşmuş durumda. RAW modu attribute-centric moddur. Bir element altında birden fazla özellik listelemek için ise element-centric modunda sorgumuzu yazmamız gerekir, aşağıdaki sorguyu bu şekilde oluşturdum.

SELECT TOP 10 FirstName, LastName FROM Person.Person
FOR XML RAW ('AdSoyad'), ELEMENTS

Sorgum sonucunda;

2014031202

Linke tıkladığımızda sonucu görebiliriz:


 Syed
 Abbas


 Catherine
 Abel


 Kim
 Abercrombie


 Kim
 Abercrombie


 Kim
 Abercrombie


 Hazem
 Abolrous


 Sam
 Abolrous


 Humberto
 Acevedo


 Gustavo
 Achong


 Pilar
 Ackerman

Bu sorgumda her bir element için AdSoyad düğümünü tanımladım.

FOR XML RAW modunda her iki yöntem olmasına rağmen aslında tüm ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Komplex XML dokümanlar oluşturmamızda eksik kalan yanları mevcuttur. Dolayısı ile basit XML dokümanları oluşturmak için tercih edilir. Daha karmaşık XML dokümanları elde etmek için diğer modların tercih edilmesi daha uygun olacaktır.

1 Yorum

 1. Merhaba,
  SELECT CONVERT(NVARCHAR(MAX),
  (SELECT (select dbo.trk1(f.BolgeAdi)) +’ – ‘+f.AracTanim AS li,
  (SELECT (‘|| sH Çiğ :’+convert(varchar,g.SH_Cig) +’ || ‘+ ‘sH Kayn :’+convert(varchar,g.sh_Kayn) + ‘ || ‘+ ‘sH Kayn :’+convert(varchar,g.pH) + ‘ || ‘ + ‘pH :’+convert(varchar,g.Yag_Yuzde) +’ || ‘+ ‘Km :’+convert(varchar,g.Yagsiz_KM) +’ || ‘ + ‘Su :’+convert(varchar,g.CRY_Su) +’ || ‘+ ‘Prot :’+convert(varchar,g.Protein) +’ || ‘ + ‘Sonuç :’+convert(varchar,g.Sonuc) +’ || ‘+ ‘Göz :’+convert(varchar,g.AracGozu) +’ || ‘) AS li FROM HLV_HTML_ANALIZLER g WITH (NOLOCK) WHERE TARIH = @TARIH AND g.BolgeId = f.BolgeId AND g.arackod = f.arackod
  FOR XML RAW(”), ROOT(‘ul’), ELEMENTS, TYPE )
  FROM HLV_HTML_ANALIZLER f WHERE TARIH = @TARIH
  –group by f.BolgeId, f.BolgeAdi,f.Arackod,f.AracTanim
  group by f.BolgeId, f.BolgeAdi,f.Arackod,f.AracTanim
  order by BOLGEID,ARACKOD
  FOR XML RAW(‘ul’), ROOT(‘ul’), ELEMENTS, TYPE ))

  Şeklinde bir sorgum var. Burada ul ve li ler için css kodu vermek istiyorum. Nasıl yapabileceğim noktasında hiçbir kaynak bulamadım. Yardımcı olmanız mümkün mü ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.