Yazılımda Nesne Teknolojisi

Uzun zamandır C# yazılarına ara verdiğimin farkındayım. Bundan sonra ara ara tekrar C# yazılarına devam edeceğim. Bir çok noktasına tekrar el atacağız, gerekirs aynı konu başlıklarını tekrar ele alıp tekrar yeniden yazı yazacağım. Bazen yazımızın anlaşılabilir olması için sadece console uygulaması yapıp geçeceğim. Şimdi ilk olarak nesne teknolojisi nediri açıklayan bir teorik yazı ile giriş yapmak istiyorum.

1980’li yıllardan itibaren ve 1990’lı yıllardan sonra git gide artarak yazılımda, programlama teknolojisinde hakim olan nesne teknolojisi olmaya başladı. Artık kodlarımızda nesneleri kullanmaya başladık. Kendimiz nesneler oluşturmaya başladık. Türkçe olarak nesne olarak adlandırdığımız global olarak object olarak bilinmekte, ayrıca obje olarak da ifade etmekteyiz. Peki nedir bu nesne kavramı ve neden bu kadar önemlidir? Nesn teknolojisi yazılımlarımızın daha anlamlı bir şekilde oluşturulması, daha rahat anlaşılması, yapının daha dinamik olması için kullandığımız teknolojidir. Peki nesne dediğimizde aklımıza neler gelebilir? Nesne dediğimizde aklımıza tarih, zaman, bir maaş bordo için tanımlanan bir değişken, bir bordronun kendisi, bir fatura, bir otomobil, bir uçak, bir tren, bir insan, bir ses, bir video, bir dosya, bir kayıt-log defteri ve daha buraya yazmakla sığdıramayacağımız her şey gelir. Mesela kullanmış olduğumuz bilgisayarımızın işletim sistemi üzerinde bir sürü buton var, bir sürü yazı yazdığımız alanlar mevcut, menüler mevcut, bir çok komponent mevcut işte tüm bunların arkasında çalışan bir yazılım var, bu yazılımda da satırlarca kodlar var ve bu kodları oluştururken yapıda nesnelerden faydalanılmakta.. İşte yazılımda her şey aslında bir nesnedir. Bu tabiri asla unutmayalım, yazılımda her şey bir nesneden oluşmaktadır. Nesnelerde kendilerine ait özniteliklere yani attribute’lere sahiptir. Bunlara sadece özellikde diyebiliriz, bunlarda property olarak adlandılır. Ve nesneler üzerinde bir takim eylemler çalışır, bunlarda bizim metotlarımızdır.

Birde sınıf dediğimiz global olarakda Class olarak adlandırdığımız bir kavram var. Class yani sınıflar nesnelerle ilişkili olan tiplerdir. Yani bir nesneden türeyen tip olarak sınıfları kullanırız. Örneğin tüm arabalar bir araba snıfına aittir diyelim. Arabanın rengi ne olursa olsun, markası ne olursa olsun, kime ait olursa olsun Araba sınıfına dahildir diye düşünelim. Araba sınıfının altında ise bizim özelliklerimiz yer alır. Bunlar property olarak adlandırılırlar. Dediğim gibi yazılımda her şey bir nesneye dayanmaktadır ama şimdi kuracağım cümle tam bir paradoks olacak 🙂 Bir yazılımcı oluşturduğu bir class’tan istediği kadar nesne üretebilir. Az önce ne dedik, her şey bir nesneden türer dedik şimdi de diyoruz ki, bir sınıftan istediğimiz kadar nesne oluşturabiliriz 🙂 Bunu unutmayalım.

Nesne tekonolojisi sayesinde oluşturduğumuz kodlar daha dinamik olur ve hatta oluşturduğumuz sınıfları farklı farklı projelerde kullanabiliriz. Nesne tekonolojisi sayesinde oluşturdğumuz ve nesne tabanlı programlama yani object oriented programming ile gerçekleştirdiğimiz yazılımlar diğer şekilde oluşturduğumuz yazılımlardan daha anlaşılır, daha hızlı, daha dinamik, gerektiğinde değiştirmeye, geliştirmeye daha uygun ve daha az bakım gerektiren uygulamalar olurlar. Nesne yönelimli programlama sayesinde aslında oluşturacağımız, yapacağımız projelerin büyük resmini görürüz. Ayrıntılarla uğraşmak yerine nesnelerin davranışları ve etkileşimleri ile uğraşırız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.